Бүтээгдэхүүн

Салат үйлдвэрлэлийн шугам

  • Салат боловсруулах шугам

    Салат боловсруулах шугам

    Хүнсний ногоо огтлох, угаах автомат үйлдвэрлэлийн шугам, салат хүнсний ногоо боловсруулах шугам

    Боловсруулах шугамыг өөрчилж болно.Үүнд хүнсний ногоо огтлох машин, хоёр ширхэг хүнсний ногоо угаах машин, нэг нэгж тасралтгүй салат усгүйжүүлэх машин багтана. Автомат ажиллагаа нь энгийн бөгөөд хүнсний аюулгүй байдлын стандартад нийцсэн, нийтийн хоолны газруудад тохиромжтой.