Бүтээгдэхүүн

Үхэр нядлах шийдэл

  • Үхэр нядалгааны шугам

    Үхэр нядалгааны шугам

    Үхэр нядалгааны шугам нь үхэр нядлах үйл явц юм.Түүнд нядалгааны тоног төхөөрөмж, оператор хэрэгтэй.Мал нядлах шугамын автоматжуулалт хэчнээн боловсронгуй байсан ч нядалгааг дуусгахад тус машинд туслах ажилчид хэрэгтэй гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Мал нядалгааны шугамыг шинэчилснээр бид ирээдүйд үхэр нядалгааны автомат шугам зохион бүтээх боломжтой болох юм.