Бүтээгдэхүүн

Мах тамхи татах машин

  • Мах тамхи татах машин Хиам тамхи татах байшин

    Мах тамхи татах машин Хиам тамхи татах байшин

    МАХАН ЗАГАСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ БУЦСГАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ГОЛЦООРОЙ.

    Шинэ үеийн утааны байшинг Бомейда (Шандун) Ухаалаг Тоног Төхөөрөмж ХХК боловсруулсан. Тамхи татах байшин нь үйл ажиллагааны энгийн, тогтвортой ажиллах,

    нарийвчлалыг хянах,өндөр жигд, бага эрчим хүч зарцуулдаг.